The Updated English Programme: English and subject content integration (secondary school) for mainstream schools

The Updated English Programme: English and subject content integration (secondary school) for mainstream schools

 1,300

  • Сипаттама

Сипаттама

Атауы: The Updated English Programme: English and subject content integration (secondary school) for mainstream schools

Басылған жылы: 2019

Тілі: Ағылшын

Авторы: Anzhela Aitbayeva, Aigul Suleimenova, Balgyn Turgumbayeva, Baluza Pirmantayeva, Gulnura Daripbayeva, Lyubov Zabornik, Rachel Underwood, Svetlana Yutsevichutene